KOMMUNEPLANTILLÆG

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen lavet et kommuneplantillæg - Tillæg 12 til Kommuneplan 2017. Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2017 og lokalplanen.

Du kan finde kommuneplantillægget her: http://kommuneplan2017.horsens.dk/dk/tillaeg/tillaeg/2017-12---boliger-provstlund-iv-lund/