Skitser

KORTBILAG 5

Udvalgte snit

KORTBILAG 6

Vandhåndteringsplan

KORTBILAG 7

Illustration af princip for boligveje

KORTBILAG 8

Sti-typer i lokalplanområdet

KORTBILAG 9

Mulig udlægning af bebyggelse som tæt-lav og åben-lav på små grunde.