Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger nord for et eksisterende boligområde ved Provstlund Alle i Lund. Der er ca. 6 km til Horsens bymidte. Området ligger naturskønt tæt på Provstlund Skov og afgrænses mod syd af Provstlundstien.

Området ligger i nærhed til indkøb, skole og daginstitution i Lund.

Selve terrænet inden for lokalplanområdet er bakket med lavpunkter mod vest og mod skovbrynet i det nordvestlige hjørne. Området er i dag dyrket landbrugsjord som grænser op til en privatejet skov. Provstlund har ændret karakter med de tre gældende lokalplaner som har ændret området fra enkelte ejendomme på landbrugsjord, til et boligområde med hovedsagelig åben-lav bebyggelse.

Området er ca. 20 ha og ligger i landzone. Omkring halvdelen af området skal med denne lokalplan udnyttes til bebyggelse hvor den anden halvdel bliver til et rekreativt område. Delområde 1 til bebyggelse overføres til byzone med denne lokalplan.

Lokalplanen omfatter en del af matr. nr. 8m, Lund By, Tamdrup.

Billede af skovbrynet

Luftfoto med matrikelgrænser som de er i dag