Eksisterende forhold

Her kan du se lokalplanområdet med det aktuelle luftfoto/baggrundskort fra forår 2018.

Vær opmærksom på at dette kort ændre sig over tid og derfor ikke er juridisk bindende i forhold til lokalplanen.

KORTBILAG 2