Beliggenhed & eksisterende forhold

Området ligger som den sydøstligste kant af Horsens og blev med vedtagelsen af lokalplan 2016-3 overført til byzone. Området er i dag ubebygget og afgrænses mod nord af de nye boligområder Blåklokken og Præstegårdshaven, som er under udbygning, og mod vest af det udstykkede boligområde Ærenpris. Mod syd og øst afgrænses området af åbne marker. Området udgør et areal på ca. 3 ha.

Terrænet inden for lokalplanområdet er fladt. Mod øst er der udsigt til Klokkedal Skov og mod syd til Purhøj.

Lokalplanområdets placering i forhold til boligområderne Blåklokken, Ærenpris, Tusindfryd og Præstegårdshaven.