Udbygningsaftaler

Der forligger ikke med nærværende lokalplan en udbygningsaftale. Der henvises til betinget udbygningsaftale i lokalplan 2016-3, mellem kommunen og udstykkeren.