Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er dog ikke synlig fra kysten, da det ligger bag anden bebyggelse. Bebyggelsen vil derfor ikke komme til at påvirke kystlandskabet. Der er desuden redegjort for dette i forbindelse med tillæg 7 til Kommuneplan 2013.