Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er, sammen med den eksisterende lokalplan 2016-3, i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier, som skal sikre, at Horsens som hovedby, udvikles som kommunens center for blandt andet bosætning. En af de største udfordringer er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til blandt andet boliger. Dette behov imødekommes primært ved at inddrage nye arealer til byvækst i tilknytning til eksisterende byområder.

Denne lokalplan udnytter, sammen med den eksisterende lokalplan 2016-3, et område i den sydøstligste del af Horsens, som tidligere blev udllagt til byudvikling og som i et tillæg til kommuneplanen er udlagt til boligområde. Udbygningen af området påbegyndtes i 2013 ved udarbejdelse af lokalplan 5-2013 og igen i 2015 ved udarbejdelse af lokalplan 2015-9, som indeholdt en helhedsplan for det resterende byudviklingsområde (læs endvidere under "Baggrund og Formål").

 

Kommuneplantillæg 7-2013, rammenr. HR.01.B.44