Kommuneplantillæg

Samtidig med Lokalplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013, som sikre at arealet i Hovedgård udlægges til fremtidig byzone.

Derudover er der udarbejdet et tillæg, som sikre overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Ørskov Bæk og lokalplanen. Dette tillæg hedder 2013-13 - Retningslinje, Øskov Bæk, Hovedgård.