Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur. Hovedgård er en kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, tillæg 7 og tillæg 13 til Kommuneplan 2013.

Tillæg 7 udlægger lokalplanområdet til fremtidig byvækst og tillæg 13 sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens retningslinjer for Ørskov Bæk og lokalplanen.