Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 27. januar 2015

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 17. februar 2015

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25. august 2015

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 1 . september 2015.