Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen skal gennemføres på private initiativer. Arealet er også på tidspunktet for udarbejdelsen af lokalplanen privatejet.