Høring

For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets indhold har lokalplanen været offentligt fremlagt i mindst 8 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Lokalplanforslaget var derfor fremlagt fra den 17. februar 2015 til den 30. april 2015.

Se klagevejledning her.