Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.
Der sker med Lokalplantillægget ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinjer.

For at give mulighed for det ønskede etageboligprojekt er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017.

Tillægget til kommuneplanen indeholder en ændring af rammebestemmelsen idet planrammen (15ER01) ændres fra erhverv til etageboliger. Ligeledes ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser i rammen, herunder bebyggelsesprocent og bygningshøjde / etageantal.

Link til kommuneplantillæg 2017-6 her.