Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er i dag omfattet af gældende Partiel Byplanvedtægt nr. 1.1, som udlægger området til forretningsvirksomhed herunder benzinstation og autoforhandling med tilhørende værksteder. Gældende Byplanvedtægt ophæves ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.