Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen skal gennemføres på privat initiativ. Området er på tidspunktet for udarbejdelse af denne lokalplan privatejet.