Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinier. I forbindelse med udbygningen af Vestbirk rideskole, som også er åben for tilgang af andre brugere end Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er der foretaget en vurdering af de landskabelige og naturmæssige interesser (se Beliggenhed og eksisterende forhold).

 

Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, tillæg 18 til Kommuneplan 2013. Tillæg 18 udlægger lokalplanområdet til undervisnings- og fritidsformål i kommuneplanrammerne. Tillægget sikrer samtidig, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Kommuneplanrammen for området er GE.63.RE.1