Beliggenhed & eksisterende forhold

Denne lokalplan gælder for et område, der ligger i Horsens by i den bydelen Dagnæs. Lokalplanområdet er ca. 6,4 ha stort og beliggende på matrikel nr. 4ls, 15b, 15d, 15x, 15y, 15aa, 16, Dagnæs by, Tyrsted og 850d og 850e Horsens Markjorder og tangeres af vejene Rypevej og Bjerrevej mod vest og øst. Området afgrænses mod syd, nord og vest af boligområder i form af åben-lav og tæt-lavboligbebyggelse. Øst for Bjerrevej er der erhvervsbyggeri og mod nordøst er ligeledes en mindre del erhverv.Hovedparten af området, hvor den tidligere losseplads 'Bækkelund' lå, fremstår i dag som indhegnet, ufremkommeligt tilgroet og forsømt.Tilkørsel til området sker fra øst via Høegh Guldbergsgade og Spedalsø til Bjerrevej. I forlæn¬gelse af Rypevej langs områdets vestlige afgræsning findes i dag en cykelbro, der går over Dagnæs Bæk, som forbinder boligområdet med midtbyen. Adgang til lokalplanområdet fra vest sker via Sønderbrogade, Spedalsø og Bjerrevej. Området fremstår forholdsvist fladt og falder mod nord fra kote 3,5 i områdets sydlige grænse til kote 0,5 i Dagnæs Bæk.

Området, som det ser ud i dag

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsning