Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er ejet af Horsens Kommune. Undtaget heraf er dog matr. nr. 4ls, Dagnæs By Tyrsted, som er ejet af Horsens Vand A/S.

Lokalplanen forventes gennemført på kommunalt initiativ.