Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 9 for Horsens Kommune vedtaget d. 28. Feb. 1973 af Horsens Byråd. Med vedtagelsen af nærværende lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 9 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.