Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 26. november 2018.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 4. december 2018 den 4. december 2018.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 29. april 2019.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 7.maj 2019.