Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 1-2008 er gældende for en del af området. Med nærværende lokalplan aflyses den del af Lokalplan 1-2008, der indgår i lokalplan 317´s område.