Lokalplanens indhold

Denne lokalplan skal sikre, at der kan opføres ca. 30 boliger med tilhørende grønne fællesarealer. Boligerne opføres som familie- / tryghedsboliger, som er beregnet til borgere over 60 år, der har et behov for tilknytning til Tamdrup Plejecenter.

Lokalplanen skal også sikre, at der bliver grønne fællesarealer, som kan bruges af andre end dem, som skal bo i boligerne. Der bliver belyste gangstier igennem fællesarealerne.

For at håndtere regnvandet i lokalplanområdet skal der etableres 1 -2 regnvandsbassiner.

Ud imod Nr. Snedevej og Ny Silkeborgvej bliver der lavet støjvolde, som skal sikre at trafikken fra de 2 veje ikke kan høres så tydeligt inde i området.