Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er på godt 3,4 ha (34.000 m2) og ligger i den nordvestligste del af Lund, ved Vinten, ud mod Ny Silkeborgvej og Nørre Snedevej.

I dag rummer området mod nord plejehjemmet Tamdrupcentret og mod syd et uopdyrket areal, som er udlagt i græs. Lund Bæk løber rørlagt gennem området. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 registreret som støjbelastet areal (trafikstøj), hvilket der skal tages højde for i lokalplanlægningen. Terrænet i området er svagt kuperet med en faldende tendens fra vest mod øst - cirka 2,5 - 3,5 meter. Den allersydligste del af området er omfattet af en deklarationsfredning, med Horsens Kommune som påtaleberettiget.