Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25. august 2015.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 1.september 2015.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 15. december 2015.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 1. marts 2015.