Eksisterende lokalplaner

Indenfor afgrænsningen af byzonen er følgende, gældende lokalplaner:

  • 41.61, Nim by, Boliger ved Eslundvej
  • 41.82, Nim by, Boliger ved Eslundvej ll
  • 41.55, Nim by, Hobbylandbrug på Clemens
  • 41.73, Nim by, Hobbylandbrug på Skovbakken
  • 41.85, Nim by, Boliger ved Keldhøj

Lokalplanerne påvirkes ikke af denne lokalplan.