Kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.