Beliggenhed & eksisterende forhold

Nim har udviklet sig fra en landsby i 1930'erne hovedsageligt bestående af firlængede gårde, til en lille på by med ca. 1300 indbyggere. Byen indeholder i dag forskellige boligkvarterer, skole,børneinstitution og ret udbyggede fritidstilbud.

Omkring Østerbyvej opleves det gamle landsbymiljø stadig med de store gårde og udsynet over markerne. I udsigten mod nord indgår i dag de nye boliger langs Eslundvej.

I kommuneplan for Horsens 2009 opdeles byerne i kommunen i 3 hovedkategorier:

  • Horsens og Brædstrup, der kommunens hovedbyer og center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturudbud samt offentlig og privat service.
  • Mellembyerne, som Nim, der primært er bosætnings-byer med skole-, børnepasnings-, og fritidstilbud og med mulighed for butikker til lokal forsyning.
  • Landsbyerne, der primært er bosætningsbyer, og hvor der kun kan ske nyt boligbyggeri i begrænset omfang.

Herover kort over Nim, 1930

Herunder Nim idag med lokalplanafgrænsningen indtegnet