Området i dag

Luftfoto af Rugballegård før nedrivning af de nordligste driftsbygninger og siloer / tanke