Beliggenhed & eksisterende forhold

Historie

Hulvej Skole kan føre sin historie tilbage til en række mindre private skoler og institutter, af hvilke det første var Fru Fischers Institut fra 1834. Fra århundredskiftet og frem til 1949 domineredes skolebilledet i byen af to private skoler, Forberedelsesskolen og Horsens Private Realskole. De to skoler blev i 1949 lagt sammen under navnet Horsens Private Real- og Forberedelsesskole. Skolen fungerede som overbygningsskole for mange af de mindre kommuner i oplandet. Skolen blev senere omdannet til en selvejende institution, og da den i folkemunde hed Hulvej Skole, blev dette antaget som navn. I perioden 2008-2013 har skolen gennemgået en større renovering.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er på ca. 3.800 m² og er beliggende i tæt bymæssig sammenhæng ved bymidten i Horsens. Vest for området ligger Nordre Kirkegård, grundlagt i 1835. Nordre Kirkegård er udpeget i Kommuneplan 2013 som kulturmiljø.

Der er terrænstigning i området på cirka 5 meter fra skolens sydligste bygning til den nordligste bygning. Desuden stiger terrænet i skolegården mellem 1,5 - 2 meter op mod Nordre Kirkegård. Skolegården, som orienterer sig mod begravelsespladsen, ligger lavere i terrænet end begravelsespladsen, som yderligere afskærmes af beplantning samt et raftehegn opsat inde på kirkegårdens areal. I skolegården er der plads til leg og aktiviteter i sammenspil med gymnastiksalen, som er opført i skolegården.

Bygningsmæssigt råder Hulvej Skole i dag over ejendommene Hulvej 5, 9, 13, 15, 17 og 19. Ifølge BBR er der indenfor lokalplanområdet registreret bebyggelse på samlet 3158 m², hvilket omfatter administration, personalerum, undervisningslokaler, gymnastiksal, indskoling, SFO, værksted, laboratorium og auditorium. Skolen har i dag vejadgang fra Hulvej, hvor skolens hovedbygning Hulvej 19, er placeret. I 2013 overtog skolen bygninger på Langmarksvej, som i dag går under navnet Gymhouse, og er et bevægelseshus. Skolen benytter desuden Forum Horsens og Håndværkerforeningen. I 2014 blev Hulvej Skole certificeret som Danmarks første profilskole med fokus på krop og bevægelse.

Billeder fra Hulvej Skole

 

En af Hulvej Skolens bevaringsværdige facader

Hulvej Skoles facder mod skolegården - set fra Nordre Kirkegård

Hulvej 9

 

Bevaringsværdige bygninger

Lokalplanområdet består i dag af sammenhængende, primært bevaringsværdige ældre etageejendomme samt et byhus. Facaderne er opført i røde teglsten eller som pudsede facader. Hulvej nr. 5, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 har bevaringsværdier, som er registreret efter SAVE-metode. Bygningerne er kategoriseret med middel bevaringsværdi. På bygningernes bagside mod skolegården ses flere mindre tilbygninger opført gennem tiden. Bagsiden danner ramme om et delvist sammenhængende udeareal, der fungerer som skolegård.

Gadebilledet på Hulvej er præget af en stor variation af facader, hvert hus er opført individuelt med sit specielle særpræg. Trods forskelligheden i etagebyggerierne er det samlede billede harmonisk og virker som en helhed, fordi bygningernes proportioner og materialeholdning er tilpasset hinanden. Hulvej 9 som er et byhus, indgår dog ikke i denne samlede helhed. Bygningen opleves som en særskilt bygning og efterlader en åbning i etageejendommenes facaderække.

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning