Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen forventes gennemført på privat initiativ. Området er på tidspunktet for udarbejdelse af denne lokalplan privatejet.