Skyggediagrammer september

21. sept. kl. 09.00

21. sept. kl. 15.00

21. sept. kl. 12.00

21. sept. kl. 18.00