Eksisterende lokalplaner

Området er i dag ikke omfattet af lokalplan.