Lokalplandelområder

Lokalplandelområderne er nummer 1, 2 og 3, hvor 3 er Regnvands bassinet mod nord

KORTBILAG 2