Beliggenhed & eksisterende forhold

Beliggenhed

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Horsens ved Torsted. Området grænser til Vejlevej og ligger ved forlængelsen af Vestvejen til Bjerrevej. Der er således gode trafikale forbindelser til motorvejsnettet og Horsens Ringveje.

Direkte vest for lokalplanområdet ligger erhvervsområdet Horsens Syd, og lokalplanområdet kommer til at ligge som en naturlig forlængelse af dette.

 

Området set mod vest, med Vejlevej, Vestvejen og Erhvervsområde syd i Baggrunden