Eksisterende lokalplaner

En del af arealet er omfattet af lokalplan nr. 240, som med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves for området. Derudover gælder Lokalplan 150 for den del af området der løber parallelt med Vejlevej i et bælte på 80 -150 meter i bredden ind i lokalplanområdet.