Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen skal gennemføres på private initiativer. Arealet er også på tidspunktet for udarbejdelsen af lokalplanen og privatejet.

Undtaget er dog Matrikelerne: 1, 20a og 21a alle Ørnstrup by, Torsted, som er ejet af Horsens Kommune.

På matrikel 34b, Oens By, Ølsted, ligger en ejendom fra 1890 der er udpeget i kommuneplanen, med bevaringsværdien 4.

For at lokalplanen kan gennemføres gives der med godkendelsen af lokalplanen også en nedrivningstilladelse til ejendommen.