Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet. Udnyttelse af lokalplanen vil foregå på privat initiativ.