Beliggenhed & eksisterende forhold

Området ligger som den sydøstligste kant af Horsens, umiddelbart øst for Tyrsted Kirke. Området er i dag dyrkede marker i landzone og afgrænses mod vest, af den nye bebyggelse på Bakkestjernen og Klokkeblomsten.Mod nord støder området op til eksisterende boligbebyggelse og den tidligere Tyrsted præstegård, mens åbne marker udgør afgrænsningen mod øst og syd. Området udgør et areal på ca. 17 ha.

Terrænet er ret fladt og er en del af af en højderyg, der falder mod nord ned mod fjorden, og afgrænser den sydlige del af Horsens by. Mod øst er der udsigt til Klokkedal og mod syd til Purhøj.

Luftfoto med Lokalplan- og delområdeafgrænsning