Eksisterende lokalplaner

Tyrstedhøj etape 3 støder op til eksisterende boligområde Bakkestjernen og Klokkeblomsten, som er omfattet af lokalplanerne 5-2013 og 2015-9. Lokalplan 2015-9 (Klokkeblomsten) omfatter en helhedsplan for byudviklingsområdet. Denne nærværende lokalplan sikrer at intentionerne i helhedsplanen videreføres.