Udbygningsaftaler

Der foreligger en betinget udbygningsaftale mellem kommunen og bygherren for byggemodningen. I forbindelse med byggemodningen breddeudvides Nordrevej til ca. 6 meter og der etableres delt fællessti på ca. 2,5 meter langs begge sider af Nordrevej fra vej- og stiltilslutningen af den nye stamvej "Præstegårdshaven" og frem til Skovbrynets tilslutning. Horsens Kommune forventer i 2016 at breddeudvide Nordrevej og etablere delt fællessti langs begge sider af Nordrevej frem til Højvangsallé. I krydset mellem Nordrevej og "Præstegårdshaven" er der ligeledes betinget udbygningsaftale om etablering af en hævet flade og lokal hastighedsbegrænsning (der er ikke på indeværende tidspunkt fastlagt en hastighedsbegrænsning ligesom forholdet ikke har været drøftet med Sydøstjyllands Politi).

Aftalen er indgået med henblik på at opnå en højere kvalitet i henhold til planlovens § 21 b stk. 2 nr. 1. Lokalplanens indhold og bestemmelser har ingen sammenhæng med udbygningsaftalen.