Beliggenhed & eksisterende forhold

Området er ca 89.000 m2 stort. Det ligger i den nordøstlige del af Lund afgrænset af Provstlund Alle, åbne marker og Bryrupbanestien.

Selve lokalplanområdet er relativt fladt, som det fremgår af vedstående fotos. Det afgrænses mod øst og syd af levende hegn og indeholder desuden nogle store, karakterfulde træer i det nordvestlige hjørne.

Indenfor området ligger det gamle hovedhus til den gård hvorfra jorden til udstykningen oprindeligt stammer. Bygningerne er ikke bevaringsværdige.

Området ligger naturskønt op til Provstlund Skov mod nord og åbne marker mod vest. Nærheden til motorvejen og Silkeborgvej gør dog, at området er støjplaget.

Området set mod vest fra Bøgeholtvej

Området set mod nord fra Provstlund Allé