Eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 4-2011, Boliger ved Provstlund. Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves den del af lokalplan 4-2011, Boliger ved Provstlund.

I lokalplan 4-2011 er arealet udlagt til fælles grønt areal. I denne lokalplan udlægges arealet som del af en privat grund. På nedenstående kortudsnit er med gul farve vist, hvilket areal, det drejer sig om.