Kommuneplanen

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, 2013-34, Boliger, Provstlund ll, Lunds. Kommuneplantillægget udvider arealet på kommuneplanramme HR.07.B.18, uden at ændre på retningslinjer og anvendelse.

Kommuneplantillægget kan ses her.