Lokalplanens indhold

Som det er beskrevet tidligere, er det formålet med lokalplanen at udvide anvendelsesmulighederne for bygningerne indenfor lokalplanområdet. I den gældende lokalplan, som hedder "Lokalplan nr. 1-2011 - Hospitalsenheden Horsens" ligger bygningerne i et delområde, der fastlægger anvendelsen til boligformål og til liberalt erhverv i begrænset omfang. Med denne lokalplan udvides muligheden til at anvende bygningerne til både boliger og offentlige formål. Det betyder, at Sygehuset kan anvende deres bygninger til formål under sygehusets drift for eksempel kontorer, mødelokaler, værksteder m.v. og altså ikke kun boliger. Der vil fortsat også kunne indrettes liberalt erhverv i begrænset omfang, hvis det har relation til sundhedsvæsenet - eksempelvis en bandagist eller foreksempel en speciallæge.