Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet udgør delområde 2 i den gældende lokalplan nr. 1-2011 Hospitalsenheden Horsens. Den gældende lokalplan ophæves for så vidt angår delområde 2 og erstattes af nærværende lokalplan 2015-28.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 150, der fastlægger retningslinier for bebyggelsens udformning og skiltning.