Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra Region Midt, som ønsker at lokalplanområdet fremadrettet også kan anvendes til nogle af sygehusets funktioner i takt med udbygningen af regionssygehuset.