Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet er identisk med kommuneplan 2013´s rammeområde HR.04.B.32. Samtidig med udarbejdelse af nærværende forslag til lokalplan er der udarbejdet kommuneplantillæg, der overfører rammeområdet til sygehusets rammeområde HR.04.O.16, som er offentlige formål. Ved udarbejdelse af kommuneplantillægget skabes der overensstemmelse mellem lokalplanens formål og kommuneplanens rammebestemmelser.