Beliggenhed & eksisterende forhold

Bygningen, som idag er ungdomsboliger

Private boliger og bandagist

Villaen, som idag rummer krisecentret

Private boliger og bandagist

Lokalplanområdet har en størrelse på cirka 10.000 m2 og ligger i den østlige del af byen langs Sundvej og rummer bygningerne til det oprindelige Horsens sygehus. De oprindelige bygninger er i dag fortrinsvis boliger, som henholdsvis private lejligheder og ungdomsboliger til udlejning. Derudover drives der i den ældre villa, krisecenter for kvinder. Denne ejes af kommunen. Bygningen langs Sundvej og villaen, som ligger lidt tilbagetrukket fra Sundvej er udpeget som bevaringsværdige. Den største bygning, som ligger centralt i lokalplanområdet er idag private boliger og rummer i dag også Bandagist-Centret.

Adgang til lokalplanområdet for kørende trafik sker i dag fra Sundvej. For cyklister og gående trafikanter sker adgangen til området fra både Sundvej og fra Sygehusets eksisterende vej- og parkeringsanlæg.

Centralt i lokalplanområdet samt omkring villaen og bagsiden af bygningen langs Sundvej er der bestående haveanlæg.

 

Luftfoto af lokalplanområdet