Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen lavet et kommuneplantillæg - Tillæg 4 til Kommuneplan 2013. Tillægget ændrer anvendelsesbestemmelserne for rammeområde GE.1.D.1. fra offentligt formål til boligformål.

Du kan finde kommuneplantillægget her http://kommuneplan.horsens.dk/admin/pagebuilder.php?Mode=showtest&iPageID=120080100262131